Термоконтактот е електричен прекинувач што одговара на течноста за ладење во радијаторот. Го активира вентилаторот за влез на моќноста со буткање на воздухот низ радијаторот, на тој начин намалувајќи ја температурата на течноста за ладење до автоматско исклучување на вентилаторот. Може да биде нормално отворен или нормално затворен, зависно од електричното коло на возилото.

Принцип на работа:

Термоконтактот користи двометален диск, кој се состои од два метала со различно ширење на топлина. На одредени температури се јавува деформација на дискот поради што се изместува од оската, активирајќи ги сребрените контакти, и на овој начин ги напојува вклучувањето и исклучувањето.

Двофазните термоконтакти се состојат од два двометални диска, користени во возила во кои работата на вентилаторот за моќност бара две позиции – една со бавна брзина и една со полна брзина.

Фактори што ја намалуваат потребата за замена на термостатите:

Проверка на состојбата на составните делови на електричното коло, така што термоконтактот нема да работи како електричен осигурувач.

Да не се заменува производот во случај на сомнежи во однос на перформансот на неговите составни делови.

Чување на составните делови, електрични осигурувачи, релеј и отпорници креирани од производителот на возилото.

Да се надминуваат 3 км кога се монтира производот, бидејќи остварување на повисок притисок може да предизвика несоодветно прилагодување на термоконтактот.

Отстранување на воздушни меурчиња од внатрешноста на колото, по замена на некој од внатрешните елементи.