Prekinuvaci-vernet

Прекинувач за стоп-светло – механички прекинувач – електричен прекинувач што се активира при поместување на педалот за сопирање, кој го менува својот статус од нормално отворен во нормално затворен (или обратно), вклучувајќи ги задните стоп-светла.

Хидрауличен прекинувач – прекинувач што го менува својот статус како последица на хидрауличниот притисок извршен во внатрешноста на кругот на сопирање при притискање на педалот за сопирање.

Прекинувач за рикверц-светло

Електричен прекинувач што го менува својот статус од нормално отворен во нормално затворен, вклучувајќи ги светлата за возење наназад. Се наоѓа на менувачот и се активира со поместување на контролниот педал за возење наназад.