valeo_top

Valeo групацијата има 4 деловни групи, се состои од 16 групи производи што се доставуваат на пазарот за оригинална опрема и на пазарот за резервни делови.

Во делот за оригинална опрема, Valeo ги снабдува сите големи производители на автомобили ширум светот.

Во однос на деловите за замена и за поправки, Valeo ги снабдува со оригинални резервни делови сите независни пазари за резервни делови преку својата посветена организација Valeo Service.

Четирите деловни групи се: Powertrain Systems, Thermal Systems, Comfort and Driving Assistance Systems и Visibility Systems.

Powertrain Systems

Oваа деловна група развива иновативни решенија за намалување на потрошувачката на гориво и емисиите на CO2, а воедно го одржуваат задоволството од возењето. Овие решенија вклучуваат комплетен асортиман на производи за електрифицирање и хибридизација на возилата.

Деловната група Powertrain Systems опфаќа пет групи производи: електрични системи, преносни системи, системи за управување со моторот, системи за управување со воздухот и хибридни и електрични системи за возила.

Клучни бројки:

 • 2,7 милијарди евра од продажба (2010)
 • 14 800 вработени
 • 30 производни места
 • 4 истражувачки центри
 • 15 развојни центри

Thermal Systems

Овие системи обезбедуваат поголема ефикасност и автономија, подолготрајни компоненти, како и поголема удобност, без оглед на надворешната температура. Технологиите развиени од оваа деловна група придонесуваат за оптимизирање на удобноста во кабината и за намалување на потрошувачката на енергија.

Деловната група Thermal Systems опфаќа четири групи производи: контрола на климатизацијата, термални системи Powertrain, компресори и модули.

Клучни бројки:

 • 2,9 милијарди евра од продажба (2010)
 • 14 400 вработени
 • 36 производни места
 • 4 истражувачки центри
 • 11 развојни центри

Comfort and Driving Assistance Systems

Oвие системи ги подобруваат безбедноста и удобноста во возењето нудејќи лесен пристап и зголемена видливост за 360° околу возилото, притоа создавајќи ергономски, интуитивен однос со неговата околина.

Деловната група Comfort and Driving Assistance Systems опфаќа четири групи производи: помош при возење, внатрешни контроли, внатрешна електроника и механизми за пристап.

Клучни бројки:

 • 1,7 милијарди евра од продажба (2010)
 • 10 699 вработени
 • 22 производни места
 • 10 истражувачки центри
 • 10 развојни центри

Visibility Systems
Oвие системи нудат решенија за сите временски услови и услови за возење со максимална видливост (да видите и да бидете видени). Системите развиени од оваа деловна група придонесуваат за безбедноста преку подобрување на видливоста на возилото и видливоста на возачот, притоа штедејќи енергија.

Деловната група Visibility Systems опфаќа три групи производи: системи за осветлување, системи за бришачи и мотори за бришачи.

Клучни бројки:

 • 2,3 милијарди евра од продажба (2010)
 • 16 600 вработени
 • 35 производни места
 • 6 истражувачки центри
 • 24 развојни центри