brz-mrzlivec-vernetФункцијата на брзиот мрзливец е да го забрзува моторот при стартување на ладно, а се користи кај дизел-мотори. Кога ќе се постигне номиналната работна температура, предизвикува забавување користејќи го иститот приклучок, оставајќи го моторот нормално да работи на празен од.

Препораки:

Прилагодете ја позицијата на кабелот за да добиете правилна работа на моторот на празен од.

При поврзувањето, ослободете го лабавиот крај на кабелот за да се избегне негово заплеткување.

Осигурајте се дека заштитната обвивка нежно паѓа на кабелот.