Lamda-Senzori-vernet

Ламбда-сензорите се составен дел од системот за регулирање на емисијата на гасови со ламбда-сензори. Креирани се за да ја мерат содржината на кислород во издувниот гас и да му сигнализираат на контролниот уред да го прилагоди соодносот воздух/гориво на правилната мешавина.

Обично се наоѓаат пред катализаторот на издувниот колектор или на предната цевка.

Зависно од тоа дали ламбда-сензорот е со разновидни грејачи или не, сензорот може да има 1-5 жици.

Кои се ефектите на неисправен ламбда-сензор?

Неисправен ламбда-сензор ќе покаже симптоми вклучувајќи:

  • прекумерна потрошувачка на гориво: неисправен ламбда-сензор може да потроши до 30% од горивото во возилото!
  • проблеми во возењето, како подзастанување или заглавување на вентилот за светло;
  • високи емисии на јагленоводород и јаглерод моноксид, кои водат до пад на МОТ

Сите горенаведени симптоми го оштетуваат катализаторот и на крај ќе предизвикаат расипување на катализаторот. Бидејќи катализаторите се скапи за заменување, во интерес на сопственикот на возилото е да инвестира во нов ламбда-сензор.

Како работат ламбда-сензорите?

За разлика од другите сензори во возилото, ламбда-сензорите произведуваат променлив напонски сигнал, создавајќи сопствен напон како батерија. Напонот што го произведуваат сензорите зависи од количината на кислород во системот за издувни гасови. Колку е пониско нивото на кислород толку е повисок излезниот напон. Опсегот на излезниот напон е од 0.1v (сиромашна мешавина) до 1.0v (богата мешавина) за сензори Zirconia и од 1.0v до 5.0v за сензори Titania.