Senzori-vernet

Сензор за температура

Сензорот за температура ја мери температурата на протокот каде што е лоциран (вода/воздух) и ја претвора во електрични сигнали.

Сензор за температура на воздух

Лоциран во влезот, сензорот за температура на воздухот ја бележи температурата на воздухот и ги доставува податоците до пумпата за вбризгување, со цел да се прилагоди аголот на скокање на искрата за палење на горивната смеса (опсег на мерења: -40 до +120 ºC).

Бифункционални или двојни сензори

Овие сензори го комбинираат сензорот за температура со приклучок за топлина, кој ги покажува вредностите на температурата, и испраќа светлосно или звучно предупредување.

Сензор за притисок на масло

Електричен прекинувач што се активира со притисок што го отвора и затвора колото на сигналната светилка, сместена на инструмент-табла.