kapacinja-za-radiojaot-vernetФункцијата на капачето е да го регулира внатрешниот притисок во колото за ладење. Се состои од два вентила, еден presser, a другиот depresser, кои ја ослободуваат прекумерната пареа (прекумерното зголемување на внатрешниот притисок) и избегнуваат стегање на цревата при процесот на ладење (намалување на внатрешниот притисок предизвикува вакуум).

Препораки:

  • обезбедете соодветна инсталација, прилагодувајќи ги максималните вртежи.
  • избегнувајте падови и/или удари.
  • користете го произвдото како што е наведено во спецификациите на производителот.
  • избегнувајте отстранување на капачето додека моторот е сѐ уште топол (пареата може да предизвика изгореници).
  • осигурајте се дека отворачот на радијаторот не е ‘рѓосан и овозможува херметичко сместување на капачето.