valeo_top

Контрола на климата

 • Системи и модули за климатизација (секција цевководи и модули за климатизација, вклучувајќи испарувачи и грејачи)
 • Повеќезонски единици за загревање, вентилација и климатизација (HVAC) за прилагодлива удобност во кабината
 • Производи за затоплување и ладење (термално управување со батерии, заден климатизер, засилувач)
 • Комплетен асортиман на електрични радијатори за моментално загревање на кабината
 • Посебни системи за климатизација за новите погони: складираат испарувачи коишто ги одржуваат дејствијата на AC-системите со системи застани-тргни и електрични системи за климатизација за хибридни возила;
 • Производи за квалитет на воздухот (филтри за честици, гасови и мириси, дифузери за миризба, јонизатори)
 • Деривати за пазарот на резервни делови

Valeo им нуди на купувачите сет иновациски производи и услуги како поддршка за поправка и одржување на климатизацијата.

Клучни предности на Valeo:

 • широк опсег на 14 продажни линии што ја покриваат целата линија за климатизација;
 • асортиман на иновациски дијагностички алатки: Airtest, Climtest 2 и Clim On Line, кои ќе ви помогнат во дијагностицирањето и одржувањето на системите за климатизација, со што се заштедува време и се зголемува продуктивноста при сервисирањето;
 • * ЦД за одржување на системот за климатизација со дополнителни совети за секој вид возило;
 • техничка обука за методите за дијагностицирање, одржување и поправка;
 • широк асортиман на продажни материјали (каталози, кампањи за промоција, обезбедување извонредна услуга за постигнување позитивни врски со клиентите – POS, постери итн.);