valeo_top

Со произведени 48 милиони системи за ладење, секоја година во 14 фабрики, Valeo се вбројува како еден од најголемите светски лидери во термалните системи.

Постпродажната програма покрива 95% од европскиот возен парк, со 2 900 референци за делови во 13 производни групи, вклучувајќи ги сите видови системи за ладење (водни, воздушни, маслени, гасни, со течност за ладење), но, исто така, и водни пумпи, термостати, термоконтакти и како и понуда на течност за ладење, која одговара на спецификациите за оригинална опрема (ОЕ).

Клучни вредност на Valeo:

  • широк спектар на производи со оригинален квалитет;
  • повеќе од 300 нови референци за делови годишно;
  • CD за термални системи што ги комбинираат производите, алатките и рекламните материјали на еден медиум;

алатка за полнење на системот за ладење Fastfill, која помага во заштедата на време за оваа работа (7 минути).