Системи за помошни ремени

Ремен со технологија „веднаш прилагодливо“, иновација на Hutchinson, достапен како резервен дел.

POLY V®: иновација нa Hutchinson за производителите на автомобили

HUTCHINSON нуди еден од најтемелните и најсигурните асортимани на ремени како додатоци со светот на POLY V®, достапни како автомобилски резервни делови. Големината и бројот на запците се главни критериуми за одбирање ремен кога се заменува POLY V® ременот.

Технологијата POLY V® е иновација на HUTCHINSON којашто брзо стана суштинска за производителите, првата што го придоби Mercedes со неговите 190 модели во средината на осумдесеттите. Тивок и способен да ги издржи новите закани во средината на моторот, ребрестите профили POLY V® целосно ги задоволуваат барањата на производителите во поглед на површината на возење (видете го пресекот на споредба на контактни површини) и сложената кинематика. Всушност, неговата флексибилност му дозволува, за разлика од V-ременот, да управува со повеќе додатоци истовремено (во калем),  како, на пример: водната пумпа, алтернаторот, сервоволанот и климатизерот, и други  опции кои станаа вообичаени за автомобилите за трки во деведесеттите.

Денес, инсталиран од сите произведувачи, ременот POLY V®  целосно го надмина традиционалниот V-ремен, правејќи го Hutchinson водечки доставувач на оригинална опрема.

Моделиран ремен

За разлика од другите ремени на пазарот, Hutchinson не ги обработува запците за своите ремени, туку користи посебни калапи за сите големини на ременот POLY V®. Процесот Hutchinson е поеколошки од традиционалниот процес на обработка, кој создава 20 % отпад што тешко се рециклира. Исто така, овозможува поголема прецизност во профилирањето на запците, гарантирајќи оптимален квалитет на површината, така ограничувајќи каков било ризик од појава на бучава при триење на ременот.