Квалитет на оригинална опрема (ОЕ) во служба на моторите

 • ОЕ-квалитет
 • Направени во Франција
 • ISO TS 16949
 • Асортиман главно составен од 100% силиконски кабли DIN-ISO 3808 со квалитет од Ф-класа
 • температури еквивалентни на ОЕ
 • 3 технологии: силиконски кабли, бакарни кабли, карбонски кабли
 • Помала побараност на пазарот: компактен угостителски опсег за 90% од возилата
 • Отстранување на пречките (од суштинско значење за таблите со електроника) EEC 72/245 – EEC R40-01
 • Целосно отпорни на водопропустливост и прекин

Силиконски кабел:

 • ефект на отпорност: спиралната жица спроведува отпорност до 5600 ohms/m.
 • ефект на индуктивност: електромагнетните пречки се канализирани од страна на фетирно јадро, а потоа и апсорбирани.
 • во полето на телевизиски и радиофреквенции, Eyquem се издвојува од конкурентите. Отстранувањето на пречките е една од главните силни страни на каблите за свеќички Eyquem.